"

Herunder forklarer jeg de grundlæggende regler for at tage kørekort til bil.

Hvornår må du begynde at tage kørekort?

Du må begynde at tage kørekort 3 måneder før du fylder 17 år. Jeg vil anbefale at du begynder 2-2 ½ måned før, da du først må gå op til teoriprøve tidligst en måned før du fylder 17 år. Vær opmærksom på at der gælder særlige regler for at tage kørekort som 17-årig, det kan du læse mere om her.

Hvis du snart fylder 18 år, så vil jeg anbefale at du begynder at tage kørekort 2-2 ½ måned før. Dermed får du dit kørekort når du er fyldt 18 år og må køre bil alene.

Sådan foregår teoriprøven

Den første prøve som du skal bestå, er teoriprøven. Du må gå op til teoriprøve 1 måned før du fylder 17 år, såfremt vi er enige om at du er klar til at kunne bestå. Derudover skal du have gennemgået den lovpligtige teoretiske undervisning.

Prøven minder om de teoriprøver, som du kommer til at øve sammen med mig til teoriundervisning. Selve prøven består af 25 lysbilleder, som er set fra førerens side i bilen. Til hvert billede er der indtalt spørgsmål og svarmuligheder til den pågældende situation på billedet. For hvert billede er der 2-4 svarmuligheder, som du skal svare “ja” eller “nej” til, afhængig af hvad du mener er korrekt i den viste situation. For at bestå din teoriprøve må du maks have 5 fejl. Det tæller kun som 1 fejl, hvis du har flere fejl i samme billede.

Sådan foregår køreprøven

Den sidste prøve du skal op til før du kan få udleveret dit kørekort er den praktiske køreprøve. Til prøven skal du ud at køre med en prøvesagkyndig fra politiet. Jeg er ikke med i bilen til prøven.

Prøven starter med at du skal vise, forklare, og demonstrere at du har styr på bilens lovpligtige udstyr, og selv kan tjekke det på bilen. Det kan eksempelvis være tekniske forhold som bilens styretøj, bremser og dæk. Efter dette skal du ud at køre og vise den prøvesagkyndige at du kan føre bilen lovligt og sikkert frem i trafikken. Køreprøven varer typisk 30-45 minutter afhængig af situationen.

Vi gennemgår og øver alle de tekniske forhold ved bilen undervejs i køreundervisningen, så du er godt forberedt til spørgsmålene. Du kan hente min huskeliste over bilens teknik her.

Kørekort på prøve

De første år med et nyt kørekort er de farligste, da du er ny og uerfaren i trafikken. Her er risikoen for at blive involveret i en ulykke størst. Derfor er dit kørekort “på prøve” de første 3 år efter du har erhvervet det. Det betyder, at hvis du overtræder færdselsloven groft inden for de første 3 år, efter du har fået kørekort, så får du et kørselsforbud. Et kørselsforbud betyder at du IKKE må køre bil, indtil du har gennemgået særlig køreundervisning og bestået en ny køreprøve.

Skal du med på holdet?

Du kan tilmelde dig til næste holdstart lige her.

Tilmeld dig